Βασισμένο στο παραμύθι του Geoffrogde Pennart τα παιδιά θα δουν ένα έργο με μια τελείως διαφορετική εκδοχή του λύκου. Ένας λύκος ανοιχτόκαρδος και γενναιόδωρος που αγαπάει τα παιδιά τα λουλούδια και τα χαρούμενα τραγούδια.